Blog

Wat moet je doen als je een kettingbotsing krijgt

1 januari 2021

Als je een kettingbotsing krijgt dan is dit natuurlijk heel vervelend. Een van de eerste zaken die belangrijk zijn om te achterhalen is wie er verantwoordelijk is voor de kettingbotsing. Een kettingbotsing is een auto ongeluk waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Op het moment dat er twee auto’s of andere voertuigen bij betrokken zijn dan spreek je over een kop staartbotsing. De grote vraag die er speelt is wie er verantwoordelijk is voor de kosten van de schade, zowel materieel als persoonlijk.

Wat kan een letselschade advocaat voor je betekenen

In veel gevallen zit je na een verkeersongeval er niet op te wachten om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de schade en het ongeval. Om deze reden kan je ervoor kiezen om een letselschade advocaat of jurist in te huren. Deze is gespecialiseerd in verkeersongevallen en onderhandelt tussen jou en de tegenpartij en hun verzekering. Rechtsbijstand bij letselschade kost je niks als je niet schuldig bent aan het ongeluk. Bij wet is het geregeld dat de tegenpartij hiervoor moet opdraaien. In principe komt het erop neer dat degene die een fout maakt verantwoordelijk is voor de schade. Tussen verzekeraars is onderling afgesproken dat altijd degene die achter op een andere auto rijdt verantwoordelijk is voor de schade van zijn voorganger. Naast schade kan het zijn dat je veel rompslomp krijgt met het bewijzen van je schade en de hoogte hiervan. Hiervoor moet je misschien een medische rapportage hebben van een deskundige zoals een arts, fysiotherapeut of een andere behandelaar. Een letselschade advocaat kan je ook hiermee bijstaan.

Welke soorten letselschade worden betaald

De wet zegt dat de tegenpartij volledig gecompenseerd dient te worden. Dit houdt in dat alle schade vergoed zal moeten worden. Dit zijn de kosten van de letselschade specialist, jurist of advocaat, reparatiekosten, smartengeld, reiskosten, kosten voor verzorging thuis of in het ziekenhuis, een vertraging met betrekking tot je studie, kosten voor het onderhoud aan je huis en tuin, kosten voor huishoudelijke hulp (dit kunnen ook vrienden, familie of buren zijn), medische kosten waaronder eigen bijdragen en het eigen risico en een verlies aan verdienvermogen, oftewel schade aan je inkomen. Tevens kan je de kosten van medische rapporten van deskundigen verhalen op de tegenpartij. Een specialist op het gebied van letselschade kan je hierin bijstaan om zo te zorgen dat je volledig gecompenseerd wordt voor de geleden schade.

 

Geef een reactie